DNTN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SỢI CHỈ MAY THUẬN LỢI

  DNTN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SỢI CHỈ MAY THUẬN LỢI

  DNTN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SỢI CHỈ MAY THUẬN LỢI

  Hotline: (028) 39690506, 39603071, 0909 513 738, 0123 200 4948
  67 Minh Phụng, P. 5, Q. 6, Tp. Hồ Chí Minh
  Email: chimaythuanloi@gmail.com
  Sản phẩm nổi bật

  Chỉ may 40/2 pe

  Chỉ may 40/2 pe

  Giá: Liên hệ

  Chỉ may 30/3 pe

  Chỉ may 30/3 pe

  Giá: Liên hệ

  Chir may 30/2 pe

  Chir may 30/2 pe

  Giá: Liên hệ

  Chỉ may 20/5 pe

  Chỉ may 20/5 pe

  Giá: Liên hệ

  Chỉ may 20/5 pe

  Chỉ may 20/5 pe

  Giá: Liên hệ

  Chỉ may 20/4 pe

  Chỉ may 20/4 pe

  Giá: Liên hệ

  Chỉ may 20/3pe

  Chỉ may 20/3pe

  Giá: Liên hệ

  Chỉ may 20/2 pe

  Chỉ may 20/2 pe

  Giá: Liên hệ

  Quy cách sản phẩm

  Chỉ may 40/2 pe

  Chỉ may 40/2 pe

  Giá: Liên hệ

  Chỉ may 30/3 pe

  Chỉ may 30/3 pe

  Giá: Liên hệ

  Chir may 30/2 pe

  Chir may 30/2 pe

  Giá: Liên hệ

  Chỉ may 20/5 pe

  Chỉ may 20/5 pe

  Giá: Liên hệ

  Chỉ may 20/5 pe

  Chỉ may 20/5 pe

  Giá: Liên hệ

  Chỉ may 20/4 pe

  Chỉ may 20/4 pe

  Giá: Liên hệ

  Chỉ may 20/3pe

  Chỉ may 20/3pe

  Giá: Liên hệ

  Chỉ may 20/2 pe

  Chỉ may 20/2 pe

  Giá: Liên hệ

  Tin tức
  Video - clip
  Liên hệ với chúng tôi
  Facebook chat