BANKLOTT

BANKLOTT

BANKLOTT

Jackpot Mega 6/45 ước tính, ngày quay thưởng 28/08/2016

25.624.053.000 Đ

Đếm ngược
Kết quả trúng thưởng Mega 6/45
Kỳ quay thưởng #00018 | Ngày quay thưởng 28/08/2016
Giá trị Jackpot
25.624.053.000 ĐỒNG
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Gia trị giải (Đồng)
Jackpot
Jack
0
25.624.053.000
Giải nhất
Jack
9
10.000.000
Giải nhì
Jack
474
300.000
Giải ba
Jack
9099
30.000
Kỳ quay thưởng #00017 | Ngày quay thưởng 26/08/2016
Giá trị Jackpot
24.214.106.500 ĐỒNG
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Gia trị giải (Đồng)
Jackpot
Jack
0
24.214.106.500
Giải nhất
Jack
12
10.000.000
Giải nhì
Jack
371
300.000
Giải ba
Jack
7733
30.000
Kỳ quay thưởng #00016 | Ngày quay thưởng 24/08/2016
Giá trị Jackpot
23.139.377.500 ĐỒNG
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Gia trị giải (Đồng)
Jackpot
Jack
0
23.139.377.500
Giải nhất
Jack
15
10.000.000
Giải nhì
Jack
599
300.000
Giải ba
Jack
10625
30.000
Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.
Tin tức
CÔNG TY TNHH MTV BANKLOTT